Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

zaparivanje bačava

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

postupak kojim se nove ili već upotrebljavane drvene bačve osposobljavaju za uporabu u vinarstvu. Zaparivanje novih bačava naziva se još i ovinjavanje. Bačvu koja se zaparuje valja postaviti na dvije gredice vranjem na dole. Pregrijana vodena para (koju se u bačvu uvodi uz pomoć metalne cijevi kroz vranj) iz dužica ispire neželjene sastojke, koji izlaze iz bačve zajedno s kondenziranom vodom. Kad je taj kondenzat bez boje (a tada je u pravilu bez vonja i okusa) zaparivanje je završeno. Da bi se bačva pri tome dobro sterilizirala, obično se zaparivanje prekida kada se dužice bačve zagriju toliko da su s vanjske strane tako vruće da se na njima ne može držati dlan ruke.

Osobni alati