Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

vinifikatori

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su naprave kojima se ubrzava vrenje i ekstrakcija bojila i drugih sastojaka iz kožice bobice. Zbog toga se gotovo isključivo upotrebljavaju u preradbi crnog grožđa. Rade miješajući mošt ili masulj mehanički, pneumatski ili postupkom recirkulacije mošta odnosno masulja pojačavajući tako difuziju, otapanje i ispiranje. Razaranje staničnih membrana može se ubrzati jačim sulfitiranjem, povećanjem tlaka, dodatkom pektolitičkih enzima, zagrijavanjem (tzv. termovinifikacija) i dr. postupcima. U proizvodnji se koriste razni sustavi koji se međusobno razlikuju načinom rada (kontinuirano ili diskontinuirano), kapacitetom, stupnjem automatizacije itd. Prvi vinifikatori izrađeni su i primijenjeni u praksi u Argentini (P. Casenova 1928.) da bi ih slijedili novi savršeniji (V. Cremaschi 1948., De Franceschi 1955., Padovan, Gianazza, E. Sernagiotto i dr.). Prvi vinifikator domaće proizvodnje „enomaster” konstruirao je Šantek, Miljenko koji je ujedno i autor knjige „Vinifikatori” tiskane 1977.

Osobni alati