Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

sumporača

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je naziv ručne naprave kojom se obavlja sumporenje vinove loze elementarnim sumpornim prahom u cilju zaštite od opasne bolesti pepelnice koju uzrokuje gljivica Erysiphe necator, čiji je ranije korišteni naziv Uncinula necator, Schw., Burr. Uz hrvatski najčešće upotrebljavani naziv ove opake bolesti vinove loze (i mnogih drugih poljoprivrednih kultura) pepelnica, štetnika i bolest u nas se naziva još i drugim imenima kao što su oidij, lug, lužnjača i dr. U suvremenim velikim plantažnim nasadima ručni način ove vrsti zaštite zamjenjen je odgovarajućim strojevima.
Istim imenom (sumporača) naziva se u podrumarstvu naprava za spaljivanje elementarnog sumpora radi proizvodnje sumpornog dioksida u cilju dezinfekcije podruma, praznog suđa ili s ciljem da se u dijelom otpražnjenoj cisterni ili bačvi zaštiti vino od oksidacije), međutim takav način zaštite vina nije najbolje rješenje, pa se najčešće vino iz takva suda pretoči u drugu manju posudu. Vino se sulfitira (metabisulfitom, sumpornim dioksidom ili 5% otopinom sumpornog dioksida u vodi), a vinova loza (mladica, list vinove loze i grožđe) se sumpori.

Osobni alati