Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

salicilna kiselina

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(je o-hidroksibenzojeva kiselina, kojoj je racionalna formula (C6H4(OH) COOH). Kao jedna od tridesetak u grožđu i vinu prisutnih organskih nehlapivih kiselina čiji sadržaj ne prelazi 0,4 mg/l, najčešće je vezana na šećere ili se nalazi u obliku estera. Kao metilester (C6H4(OH) COOCH3) pridonosi aromatičnosti grožđa i vina. Tek usput spomenimo da se u farmaceutskoj industriji ta kiselina (čije ime potječe od latinskog imena roda vrba Salix iz čije je kore po prvi puta izdvojena), koristi u proizvodnji lijekova (najviše za aspirin koji je kemijski acisal salicilna kiselina), dok je zbog baktericidnosti u prošlosti korištena u prehrambenoj industriji kao konzervans (što je regulirano Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda, Sl. list. 1/79, izmjene 20/82, 74/90 i Zakonom o normizaciji NN 163/03.).
Vidi: esteri, esterifikacija, kemijski sastav vina.

Osobni alati