Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

salicilna kiselina

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
Redak 1: Redak 1:
(je o-hidroksibenzojeva kiselina, kojoj je empirijska formula (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH) COOH). Kao jedna od tridesetak u grožđu i vinu prisutnih organskih nehlapivih kiselina čiji sadržaj ne prelazi 0,4 mg/l, najčešće je vezana na šećere ili se nalazi u obliku estera. Kao metilester (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH) COOCH<sub>3</sub>) pridonosi aromatičnosti grožđa i vina. Tek usput spomenimo da se u farmaceutskoj industriji ta kiselina (čije ime potječe od latinskog imena roda vrba Salix iz čije je kore po prvi puta izdvojena), koristi u proizvodnji lijekova (najviše za aspirin koji je kemijski acisal salicilna kiselina), dok je zbog baktericidnosti u prošlosti korištena u prehrambenoj industriji kao konzervans (što je regulirano [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312702.html Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda, Sl. list. 1/79, izmjene 20/82, 74/90] i [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306930.html  Zakonom o normizaciji NN 163/03.]).  
+
(je o-hidroksibenzojeva kiselina, kojoj je racionalna formula (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH) COOH). Kao jedna od tridesetak u grožđu i vinu prisutnih organskih nehlapivih kiselina čiji sadržaj ne prelazi 0,4 mg/l, najčešće je vezana na šećere ili se nalazi u obliku estera. Kao metilester (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH) COOCH<sub>3</sub>) pridonosi aromatičnosti grožđa i vina. Tek usput spomenimo da se u farmaceutskoj industriji ta kiselina (čije ime potječe od latinskog imena roda vrba Salix iz čije je kore po prvi puta izdvojena), koristi u proizvodnji lijekova (najviše za aspirin koji je kemijski acisal salicilna kiselina), dok je zbog baktericidnosti u prošlosti korištena u prehrambenoj industriji kao konzervans (što je regulirano [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312702.html Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda, Sl. list. 1/79, izmjene 20/82, 74/90] i [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306930.html  Zakonom o normizaciji NN 163/03.]).  
 
<br>Vidi: [[esteri]], [[esterifikacija]], [[kemijski sastav vina]].
 
<br>Vidi: [[esteri]], [[esterifikacija]], [[kemijski sastav vina]].

Trenutačna izmjena od 17:13, 28. ožujka 2012.

(je o-hidroksibenzojeva kiselina, kojoj je racionalna formula (C6H4(OH) COOH). Kao jedna od tridesetak u grožđu i vinu prisutnih organskih nehlapivih kiselina čiji sadržaj ne prelazi 0,4 mg/l, najčešće je vezana na šećere ili se nalazi u obliku estera. Kao metilester (C6H4(OH) COOCH3) pridonosi aromatičnosti grožđa i vina. Tek usput spomenimo da se u farmaceutskoj industriji ta kiselina (čije ime potječe od latinskog imena roda vrba Salix iz čije je kore po prvi puta izdvojena), koristi u proizvodnji lijekova (najviše za aspirin koji je kemijski acisal salicilna kiselina), dok je zbog baktericidnosti u prošlosti korištena u prehrambenoj industriji kao konzervans (što je regulirano Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda, Sl. list. 1/79, izmjene 20/82, 74/90 i Zakonom o normizaciji NN 163/03.).
Vidi: esteri, esterifikacija, kemijski sastav vina.

Osobni alati