Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

randman

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(fr. rendement, čit. randma) iskorištenje, odn. korisni ili koristan učinak. Npr. ako se od 100 kg grožđa proizvede 70 l vina (nakon prvoga pretoka), kažemo da je r. 70 %. Pojedine moštenice daju veći, druge manji randman. Zbog rodne sorte visokog randmana müller thurgau, Njemačka postiže visok randman (hl/ha). Na kvalitetu budućeg vina u znatnoj mjeri utječe i urod (randman hl/ha), pa iako se općenito smatra da su dobre godine istodobno i rodne, valja znati da to vrijedi samo do stanovite mjere. Prema tome, ne smiju se svi poslovi u vinogradu (rezidba, gnojidba, uzgojni oblik i sl.) i podrumu (tiještenje i dr.) podrediti visokom randmanu, jer će time biti narušena kakvoća grožđa i vina.
Vidi: berba grožđa.

Osobni alati