Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

rak vinove loze

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je naziv oboljenja vinove loze koje se manifestira tzv. rakastim tvorevinama ispod napuklina kore na nadzemnim organima ili na korijenu, do kojih dolazi nakon smrzavanja. Fitomedicinari su na takvim mjestima (koji mogu nastati i oštećenjem ratilima, oštrim rezom, a na nadzemnim organima i zbog jake tuče-grada) utvrdili prisutnost bakterije što se naziva Agrobacterium tumefaciens, E.F. Smith et C.O. Townsend, međutim usprkos tome, nije sigurno uzrokuje li upravo ona opisane deformacije. Kod nekih je kultivara ova pojava vrlo prisutna, a to naročito vrijedi za zobatice (afus-ali, kardinal, imuškat hamburg), dok je kod moštenica pronađena na malom broju trsova i manjem broju sorata (semillon, rizling rajnski, sauvignon bijeli talijanski rizling i merlot crni). Iako neki od čokota na kojima je pronađena ova bolest i deformacija ponekad ne osuše, preporuča se oštra rezidba ili krčenje oboljelih trsova, a kao preventiva sadnja zdravih cijepova i to na vinogradarskim položajima, na kojima se u tlu ne zadržava voda, a na kojima su oštećenja izazvana smrzavanja rijetka pojava.
Vidi: permakultura, ESKA, korijen vinove loze, lisne uši.

Osobni alati