Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

prehrambeni aditivi

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su tvari koje se dodaju prehrambenim poizvodima s ciljem da kroz duže ili kraće vremensko razdoblje očuvaju boju, miris i dr. svojstva, odnosno da spriječe oksidaciju ili neželjene promjene izazvane aktivnošću mikroorganizama.
Pravilnikom o prehrambenim aditivima (NN 62/2010) propisano je koje je additive (za prehrambene proizvode odnosno za jela i pića) dopušteno koristiti, pod kojim uvjetima, kako to označavati u prometu itd. Pod pojmovnim određenjem (definicijom) aditive se označava kao tvari koje se kao same ne konzumiraju, već je njihovo dodavanje hrani dopušteno iz tehnoloških razloga (i to u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju), pa će tek tako, izravno ili neizravno postati sastojak jela i pića. Sastavni dio citiranog Pravilnika su i odredbe u kojima su navedene sastavine koje se ne uvrštavaju u aditive, te posebni popisi (liste – Prilozi označeni od I. do VII.) u kojima je uz popis aditiva sadržan i specifični njihov naziv – E-broj, zatim uvjeti uporabe, način označavanja, te postupci provedbe i nadzora. Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN 121/10) u članku 33 uz ostale podatke koji se upisuju u podrumske evidencije navedeni su i aditivi (npr. dimetil-dikarbonat u vinu, koji je jedan od sintetski proizvedenih dezinfekcijskih sredstava, koji se dodaje slatkim poglavito bezalkoholnim pićima, rjeđe i vinima s ciljem spriječavanja naknadnog vrenja, a čiji je E-broj 242). Prema važećim propisima zabranjeno je vinu dodavati bojila, (primjerice antocijane E-163).
Sastavni dio Pravilnika čine kategorije aditiva prema tehnološkim i funkcionalnim svojstvima (sladila, bojila, ostali) i popis dopuštenih aditiva svrstan po E-brojevima (za bojila od broja 100 do 180, za konzervanse od broja 200 do 285 i broj 1105, za antioksidanse od broja 300 do 340 itd.).
Zaključno se navodi obveza o preuzimanju već donijete Uredbe (EZ-a br. 1331/2008.) od strane Europskog parlamenta od 16.12.2008. i drugih propisa (kojima se uspostavlja zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma) koje će biti izravno primjenjene u RH danom stupanja u EU, kao i odredbi (Zakona i Pravilnika) koji su već donijeti i obznanjeni u NN RH.
Vidi: sorbinska kiselina, limunska kiselina, jantarna kiselina.

Osobni alati