Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

pentoze

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su organski spojevi koje nazivamo ugljikohidratima, koje biljke stvaraju asimilacijom (kako se naziva i proces nastanka organske iz anorganske tvari u biljnim stanicama s klorofilom i uz pomoć sunčeva svijetla, tj. fotosintezom). Ta skupina slatkih tvari, monosaharida, (čija je empirijska formula C5H10O5) od kojih u grožđu, moštu i vinu najviše ima arabinoze, a manje ramnoze i ksiloze se nalazi u slobodnom ili vezanom obliku (a te polimerizirane, međusobno vezane forme nazivamo pentozanima, odnosno heksopentozanima i pentoheksozanima kada su vezane s heksozama). U bobici grožđa pentozani su prisutniji u njenim krutim dijelovima (sjemenci i kožici bobice), a to znači da će ih u vinima koje se dobivaju vrenjem na masulju (a to su u pravilu crna) biti veše. Ti se spojevi transformiraju (poglavito grijanjem prilikom destilacije ili proizvodnje ugušćenog mošta) u furfurol.
Vidi: nukleinske kiseline.

Osobni alati