Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

opisivanje boje crnih (rujnocrvenih) vina.

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
(Nova stranica: Ru`i~astocrvenkasta, me|u koja spadaju vina svijetlih ru`ica, od-nosno svijetlih opola. U Austriji, Njema~koj, Francuskoj i naro~ito u [vicarskoj, takva vina su vrlo cijenjena i ~e...)
 
Redak 1: Redak 1:
Ru`i~astocrvenkasta, me|u koja spadaju vina svijetlih ru`ica, od-nosno svijetlih opola. U Austriji, Njema~koj, Francuskoj i naro~ito u [vicarskoj, takva vina su vrlo cijenjena i ~esta u prodaji. Pod tim utjecajem po~ela je njihova pro-izvodnja i u nas, pa se vrlo ~e-
+
Ružičastocrvenkasta, su vina svijetlih ružica, odnosno svijetlih opola. U Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i naročito u Švicarskoj, takva vina su vrlo cijenjena i česta u prodaji. Pod tim utjecajem počela je njihova proizvodnja i u nas, pa se vrlo često umjesto ružičastocrvenkastim označavaju kao rosé (poput hrvatice rosé, cabernet rosé itd.).<br><br>
sto umjesto ru`i~astocrvenkastim ozna~avaju kao rosé (poput hrva-tice rosé, cabernet rosé i dr.).
+
Ružičastocrvena su za nijansu obojenija vina od ružičastocrvenkastih.<br><br>
Ru`i~astocrvena su za nijansu obojenija vina od ru`i~asto-crvenkastih.
+
Ružičasta rubinskocrvena vina se u nas osobito cijene. To je boja
Ru`i~asta rubinskocrvena vina se u nas osobito cijene. To je boja
+

Inačica od 14:20, 17. lipnja 2012.

Ružičastocrvenkasta, su vina svijetlih ružica, odnosno svijetlih opola. U Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i naročito u Švicarskoj, takva vina su vrlo cijenjena i česta u prodaji. Pod tim utjecajem počela je njihova proizvodnja i u nas, pa se vrlo često umjesto ružičastocrvenkastim označavaju kao rosé (poput hrvatice rosé, cabernet rosé itd.).

Ružičastocrvena su za nijansu obojenija vina od ružičastocrvenkastih.

Ružičasta rubinskocrvena vina se u nas osobito cijene. To je boja

Osobni alati