Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

određivanje alkohola u vinu

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

Najčešće, najlakše i za praksu dovoljno točno, alkohol u vinu određuje se pomoću naprave, odnosno mjernog instrumenta zvanog ebulioskop ili ebuliometar.
Princip rada na toj spravi temelji se na određivanju točke vrelišta tekućine - kapljevine. Kod tlaka zraka od 760 mm živinog stupca (ranije važeća jedinica atmosfera, a po novom zakonu o SI mjernim jedinicama bar ili 0,1 MPa), destilirana voda vrije na temperaturi od 100°C, a apsolutni alkohol kod 78,4°C. Lako je zaključiti da će mješavina vode i alkohola, ovisno o omjeru tih dvaju sastojaka, vrijati između naznačenih temperatura.
Vino, međutim, nije mješavina samo vode i alkohola, već i mnogobrojnih drugih hlapljivih i nehlapljivih tvari, o čemu su brinuli konstruktori vinskih ebuliometara.
Na tršištu i u uporabi najčešće susrećemo Malligandov i Salleronov ebuliometar.

Osobni alati