Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

nitratna direktiva

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 1: Redak 1:
je naziv propisa što ga je donijela EU 12. prosinca 1991. god. (EU 91/676/EEC) u cilju zaštite [[voda]] od onečišćenja s nitratima (fosfatima i drugim tvarima koje u površinskim i podzemnim vodama vezuju-uništavaju [[kisik]]) što se (prekomjerno ili u neodgovarajuće godišnje doba) kao gnojiva koriste u poljoprivredi. U cilju spriječavanja zagađivanja [[tlo|tala]] i voda, tom se direktivom i njenim dodacima („Radnim programom“ i „Kodeksom dobre prakse u poljoprivredi“) upućuju i obvezuju poljoprivrednici na mjere (plodored,  korištenje gnojiva životinjskog i mineralnog podrijetla u skladu potreba kulture, uzimajući u obzir već u tlu raspoložive količine hranjivih tvari, tip tla, nagib, količinu oborina, blizinu vodotoka radi utvrđivanja područja na kojima će biti zabranjen unos određenih gnojiva i s tim u svezi analitičke kontrole sadržaja [[dušik]]a, kao i ostalih sastavina itd.) od kojih ovisi plodnost, kakvoća proizvoda i budućnost života. Za provedbu n.d. poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti poticaje za a/izvođenje i b/ prilagođavanje nitratnoj direktivi.<br>
+
je naziv propisa što ga je donijela EU 12. prosinca 1991. god. (EU 91/676/EEC) u cilju zaštite [[voda]] od onečišćenja s nitratima (fosfatima i drugim tvarima koje u površinskim i podzemnim vodama vezuju-uništavaju [[kisik]]) što se (prekomjerno ili u neodgovarajuće godišnje doba) kao gnojiva koriste u poljoprivredi. U cilju spriječavanja zagađivanja [[tlo|tala]] i voda, tom se direktivom i njenim dodacima („Radnim programom“ i „Kodeksom dobre prakse u poljoprivredi“) upućuju i obvezuju poljoprivrednici na mjere (plodored,  korištenje gnojiva životinjskog i mineralnog podrijetla u skladu potreba kulture, uzimajući u obzir već u tlu raspoložive količine hranjivih tvari, tip tla, nagib, količinu oborina, blizinu vodotoka radi utvrđivanja područja na kojima će biti zabranjen unos određenih gnojiva i s tim u svezi analitičke kontrole sadržaja [[dušik]]a, kao i ostalih sastavina itd.) od kojih ovisi plodnost, kakvoća proizvoda i budućnost života. Napomenimo da je norma (gornja granica) za unošenje nitratau tlo 170 Kg/ha.<br> Za provedbu n.d. poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti poticaje za a/izvođenje i b/ prilagođavanje nitratnoj direktivi.<br>
 
Vidi: [[gnojidba vinove loze]]
 
Vidi: [[gnojidba vinove loze]]

Inačica od 11:00, 8. prosinca 2012.

je naziv propisa što ga je donijela EU 12. prosinca 1991. god. (EU 91/676/EEC) u cilju zaštite voda od onečišćenja s nitratima (fosfatima i drugim tvarima koje u površinskim i podzemnim vodama vezuju-uništavaju kisik) što se (prekomjerno ili u neodgovarajuće godišnje doba) kao gnojiva koriste u poljoprivredi. U cilju spriječavanja zagađivanja tala i voda, tom se direktivom i njenim dodacima („Radnim programom“ i „Kodeksom dobre prakse u poljoprivredi“) upućuju i obvezuju poljoprivrednici na mjere (plodored, korištenje gnojiva životinjskog i mineralnog podrijetla u skladu potreba kulture, uzimajući u obzir već u tlu raspoložive količine hranjivih tvari, tip tla, nagib, količinu oborina, blizinu vodotoka radi utvrđivanja područja na kojima će biti zabranjen unos određenih gnojiva i s tim u svezi analitičke kontrole sadržaja dušika, kao i ostalih sastavina itd.) od kojih ovisi plodnost, kakvoća proizvoda i budućnost života. Napomenimo da je norma (gornja granica) za unošenje nitratau tlo 170 Kg/ha.
Za provedbu n.d. poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti poticaje za a/izvođenje i b/ prilagođavanje nitratnoj direktivi.
Vidi: gnojidba vinove loze

Osobni alati