Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

mladenka

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i Trogira. Dobro rodi čemu pridonosi i otpornost na gljivične bolesti. Nema sposobnost za nakupljanje šećera, ali je zato sadržaj kiselina u njenom moštu visok, pa može koristiti za sljubljivanje s kultivarima kojima ti sastojci nedostaju. Pravilnikom o Nacionalnoj listi priznatih kultivara ([http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313420.html NN 159/04) svrstana je među preporučene za podregiju Srednja i Južna Dalmacija.

Osobni alati