Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

minerali u vinu

Izvor: Vinopedia
Inačica od 21:47, 4. siječnja 2012. koju je unio/unijela Ivo (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži

(odnosno pepeo vina) su metali i nemetali. Od metala najzastupljeniji je alkalijski element kalij (40%) a od nemetala karbonati (18%), fosfor (15%) i sumpor (10%). Vino u prometu mora sadržavati određenu najmanju količinu minerala (pepela). Ta najmanja količina iskazana u g/l ovisi o kvalitetnoj skupini kojoj vino pripada i o boji vina, odnosno o načinu fermentacije - mošta ili masulja. Zanimljivo je međutim istaći da je prema najnovijim istraživanjima ustanovljeno kako količina minerala u vinu ovisi u znatnoj mjeri o vrsti geološkog podrijetla tla na kojem se loza uzgaja, što znači da će količina pojedinih elemenata poput kalija (K), kalcija (Ca), magnezija (Mg), natrija (Na), fosfora (P) i dr, odnosno mikroelemenata poput željeza (Fe), bora (Bo), cinka (Zn), bakra (Cu) i dr., te ultramikroelemenata poput broma (Br), joda (J), flora (F), rubidija (Ru), kobalta (Co), molibdena (Mb), kadmija (Cd) i dr. odgovarati uvjetima lokacije (ali i okoline) na kojoj je vinograd posađen. Naime, uz prirodnu „kontaminaciju“ npr. posolicom ili vjetrom što grožđe posipa vulkanskim tlom bogatim nekim od mikroelemenata, neki od elemenata na grožđe stižu aktivnošću čovjeka (zaštitom-pesticidima i fungicidima, ili kontaminacijom prometala kada je vinograd u blizini prometnica, odnosno industrijskim onečišćenjem, kada je nedaleko takvih pogona i sl.), pa to valja imati u vidu. Brojnim istraživanjima je utvrđeno da su varijacije tih sastojaka jače izražene u vinu nego u pitkoj vodi s istih područja. Prema u RH važećem Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) minimalna količina pepela u vinima mora iznositi (u g/l) kako slijedi:

bijela ružice crna vina
stolna vina 1,2 g/l 1,3 g/l 1,6 g/l
kvalitetna vina 1,4 g/l 1,5 g/l 1,7 g/l
vrhunska vina 1,5 g/l 1,6 g/l 1,8 g/l
Osobni alati