Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

mikrofiltracija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je postupak filtriranja vina (i ostalih tekućina) kroz odgovarajuće membrane koje zadržavaju čestice mutnoće veće od 0,1 µm (mikrometar = 10-6m). Naplavnom filtracijom, u najboljem slučaju, moguće je odvojiti čestice veličine do 5 mikrometara (po staroj terminologiji do 5 mikrona ili 0,005 mm), a zadržavanje čestica kojima se veličina kreće od 0,1 do 0,001 mikrometara obavlja se postupkom koji se naziva ultrafiltracija.
Vidi: cross-flow filtracija.

Osobni alati