Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

medijana

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(još i medijan, srednja vrijednost ili centralna vrijednost) je u teoriji vjerojatnoće jedna od središnjih vrijednosti koja se u skupu pojedinačnih rezultata nalazi točno u sredini. Prema tome ta vrijednost u našem primjeru dijeli niz ocjena na dva dijela; jedan koji ima jednaku ili manju i drugi koji ima jednaku ili veću vrijednost od medijane. Rezultat koji se primjerice dobije ovakvim načinom izračuna ocjene kakvoće vina je manje osjetljiv na ekstreme, te je u izrazito asimetričnim distribucijama reprezentativniji od rezultata koji se dobije izračunom aritmetičke sredine. Primjerice, ako je pet degustatora kakvoću jednog uzorka vina ocjenjivalo prema važećem obrascu u RH (NN 106/04 - prema kojem vrhunskim može biti inenovano ono koje od ukupno 100 dobilo 85 i više bodova) i dodjelilo mu 80, 81, 85, 86 i 88 bodova, aritmetička sredina (koja se dobije kada se zbroj rezultata podijeli s brojem rezultata, što je u našem primjeru 420:5=84) je niža od 85 iako je veći broj degustatora (tri prema dva) bio sklon vino proglasiti vrhunskim. Iskazivanje srednje vrijednosti medijanom (na način da se isključe ocjene koje su najniže, u našem primjeru to su 80 i 81 i one koje su najviše, a to su 88 i 86), taj bi uzorak uz ocjenu (što se nalazi točno u sredini niza) od 85 bodova bio svrstan među vrhunska vina. Ocjenjivačke komisije najčešće su sastavljene od neparnog broja članova (5 ili 7) ali ako bi njihov broj bio paran, tada se iz dva središnja broja (dijeljenjem njihova zbira s 2) izračuna medijana.
Vidi: kakvoća vina

Osobni alati