Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

masne kiseline

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
Redak 1: Redak 1:
su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je empirijska formula HCOOH, octena CH<sub>3</sub>COOH, palmitinska sa C16 i dr., dakle R-COOH) i nezasićene (jednobazične alifatske poput oleinske C<sub>17</sub>H<sub>33</sub>COOH, dakle sa 18 C atoma u lancu i dr.) kiseline (najčešće s parnim brojem C atoma), koje se nalaze u biljnim uljima otkuda prilikom gnječenja grožđa i u tijeku vrenja prelaze u mošt i u vino izgrađujući dio aromatskog kompleksa. Od dužine i razgranatosti lanca masnih kiselina ovisi veća (kod kraćeg) ili manja topivost u vodi, kao i visina tališta (koja raste s dužinom lanaca)<br>
+
su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je racionalna formula HCOOH, octena CH<sub>3</sub>COOH, palmitinska sa C16 i dr., dakle R-COOH) i nezasićene (jednobazične alifatske poput oleinske C<sub>17</sub>H<sub>33</sub>COOH, dakle sa 18 C atoma u lancu i dr.) kiseline (najčešće s parnim brojem C atoma), koje se nalaze u biljnim uljima otkuda prilikom gnječenja grožđa i u tijeku vrenja prelaze u mošt i u vino izgrađujući dio aromatskog kompleksa. Od dužine i razgranatosti lanca masnih kiselina ovisi veća (kod kraćeg) ili manja topivost u vodi, kao i visina tališta (koja raste s dužinom lanaca)<br>
 
Vidi: [[aroma]], [[bjelančevine]], [[kemijski sastav vina]].
 
Vidi: [[aroma]], [[bjelančevine]], [[kemijski sastav vina]].

Trenutačna izmjena od 16:06, 27. ožujka 2012.

su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je racionalna formula HCOOH, octena CH3COOH, palmitinska sa C16 i dr., dakle R-COOH) i nezasićene (jednobazične alifatske poput oleinske C17H33COOH, dakle sa 18 C atoma u lancu i dr.) kiseline (najčešće s parnim brojem C atoma), koje se nalaze u biljnim uljima otkuda prilikom gnječenja grožđa i u tijeku vrenja prelaze u mošt i u vino izgrađujući dio aromatskog kompleksa. Od dužine i razgranatosti lanca masnih kiselina ovisi veća (kod kraćeg) ili manja topivost u vodi, kao i visina tališta (koja raste s dužinom lanaca)
Vidi: aroma, bjelančevine, kemijski sastav vina.

Osobni alati