Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

lignin

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(lat. lignum – drvo) je visokomolekularni organski spoj složene građe što nastaje u biljnom tvornom tkivu kambiju, polimerizacijom fenilpropanskih jedinica. Uz celulozu, osnovna je građevna tvar drva biljke i njena mehanička potpora (manje kod listopadnog oko 20%, više kod crnogoričnog oko 30%), pa tako i kod drvenastih dijelova vinove loze - rozgve i stabljike. Rozgva koja nije odrvenila (običavamo reći lignificirala) kod niskih zimskih temperature će smrznuti, a tome može pridonijeti pojačana gojidba dušičnim gnojivima i neke biljne bolesti. Vinogradar mora o tome brinuti odgovarajućim agrotehničkim mjerama (izborom odgovarajuće sorte i tipičnog vinogradarskog položaja, pravilnom gnojidbom, zaštitom i rezidbom).

Osobni alati