Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

ledena berba

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži
Neobrano grožđe na trsu, u snijegu, čeka ledenu berbu (RG)
naziv za berbu smrznutog grožđa na temperaturi od najmanje -7°C u trajanju od 24 sata, iz kojeg se proizvedena vina označavaju u prometu kao ledena vina. Najmanji sadržaj šećera u moštu ledene berbe mora biti 127°Oe. Prva takva berba u suverenoj RH obavljena je 27. prosinca 1992. u vinogradu S. Matanovića (međimursko vinogorje, položaj Sv. Urban) na temperaturi od -10°C. Poznata vinogradarsko-vinarska tvrtka Kutjevački podrum d.d. u asortimanu svojih predikatnih vina ima i ledeno vino, čija proizvodnja, kao što je već istaknuto, zavisi od prirodnih temperaturnih uvjeta koje od godine do godine podosta variraju. Tako su primjerice 28. siječnja 1998. i u siječnju mjesecu 2005. bili ispunjeni potrebni navedeni uvjeti, pa je u pravom trenutku obavljena berba (na položaju Vetovo, u vinogorju Kutjevo) i proizvodnja ledenog vina.
Osobni alati