Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

komovica

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

rakija dobivena destilacijom prevrele grožđane komine plemenite vinove loze ili pikea.Na 100 kg prevrelog grožđanog koma smije se dodati najviše 25 kg vinskog taloga, s tim da količina alkohola koja potječe od taloga ne smije prijeći 35% ukupne količine alkohola u gotovom proizvodu. Prilikom destilacije koma i redestilacije proizvedenog destilata ne smije se proizvesti alkoholna tekućina jača od 86% vol. Kod nas se ova rakija rjeđe naziva i dropovica ili tropovica. Na tržištu mora udovoljavati ovim zahtjevima: alkoholna jakost mora biti najmanje 37,5% vol., hlapive tvari najmanje 140 g/hl a.a., metanol najviše 1000 g/hl a.a. Prema ranije važećem Pravilniku o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04.) komovica je morala ispunjavati slijedeće parametre glede sastava: stvarni alkohol od 35 do 55% vol., ekstrakt do 6 g/l, ukupna kiselost, (kao octena kiselina), od 200 do 1.000 mg/l a. a., esteri (kao etilni ester octene kiseline) od 1.000 do 5.000 mg/l a. a., metanol od 0,2 do 2% vol. na l a. a., viši alkoholi od 1.400 do 5.500 mg/l a. a., aldehidi od 100 do 500 mg/l a. a., furfurol do 30 mg/l a. a., izdašnost najmanje 1: 1.300. Rakija komovica mora u prometu biti bistra, bezbojna, s odgovarajućim mirisom i okusom, te mora sadržavati ograničene količine metala i cijanovodične kiseline kao i ostali proizvodi destilacije alkoholno prevrelih proizvoda od grožđa.

Osobni alati