Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

komina

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
Redak 1: Redak 1:
[[kom]], [[drop]] ili [[trop]], kruti dio što zaostaje nakon cijeđenja ili tiještenja [[masulj|masulja]] grožđa ili drugog voća, odnosno slada (u proizvodnji piva). Komina može biti neprevrela (u pravilu takva se komina dobije neposredno nakon tiještenja [[grožđe|grožđa]] odnosno masulja bijelog grožđa), djelomice prevrela (npr. neposredno nakon otakanja mošta u vrenju s masulja crnog grožđa) ili prevrela. I neprevrela i djelomice prevrela komina se na odgovarajući način skladišti, eventualno sulfitira i ostavlja određeno vrijeme da zaostali šećer prevrije. Nakon toga komina se destilira. Prema [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313644.html Pravilniku o jakim alkoholnim pićima od 8.12.2004., (članak 19),] komini je dopušteno dodati i određenu količinu vinskog taloga (25 kg na 100 kg komine) kada se proizvodi rakija [[komovica]]. Komina se najčešće koristi za spravljanje [[rakija|rakije]] (rjeđe i [[alkoholi|alkohola]]), nakon čega zaostaje predestilirana komina iz koje se mogu izdvojiti [[sjemenka|sjemenke]] (za proizvodnju [[ulje iz sjemenki grožđa vinove loze|ulja]]), [[soli vinske kiseline]] (za proizvodnju [[vinska kiselina|vinske kiseline]] što se koristi u prehrani i farmaciji), [[bojila]] iz kožice (za slastičarsku industriju), dok se ostatak dodaje stočnoj hrani ili smjesi za proizvodnju [[kompost|komposta]]. Komina sadrži najmanje 40% suhe tvari i obično oko 5,5 litara [[aa|apsolutnog alkohola]] u 100 kg, što odgovara količini od oko 11 litara 50% rakije.
+
[[kom]], [[drop]] ili [[trop]], kruti dio što zaostaje nakon cijeđenja ili tiještenja [[masulj|masulja]] grožđa ili drugog voća, odnosno slada (u proizvodnji piva). Komina može biti neprevrela (u pravilu takva se komina dobije neposredno nakon tiještenja [[grožđe|grožđa]] odnosno masulja bijelog grožđa), djelomice prevrela (npr. neposredno nakon otakanja mošta u vrenju s masulja crnog grožđa) ili prevrela. I neprevrela i djelomice prevrela komina se na odgovarajući način skladišti, eventualno sulfitira i ostavlja određeno vrijeme da zaostali šećer prevrije. Nakon toga komina se destilira. Prema [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313644.html Pravilniku o jakim alkoholnim pićima od 8.12.2004., (članak 19),] komini je dopušteno dodati i određenu količinu vinskog taloga (25 kg na 100 kg komine) kada se proizvodi rakija [[komovica]]. Komina se najčešće koristi za spravljanje [[rakija|rakije]] (rjeđe i [[alkoholi|alkohola]]), nakon čega zaostaje predestilirana komina iz koje se mogu izdvojiti [[sjemenka|sjemenke]] (za proizvodnju [[ulje iz sjemenki grožđa vinove loze|ulja]]), [[soli vinske kiseline]] (za proizvodnju [[vinska kiselina|vinske kiseline]] što se koristi u prehrani i farmaciji), [[bojila]] iz kožice (za slastičarsku industriju), dok se ostatak dodaje stočnoj hrani ili smjesi za proizvodnju [[kompost|komposta]]. Komina sadrži najmanje 40% suhe tvari i obično oko 5,5 litara [[aa|apsolutnog alkohola]] u 100 kg, što odgovara količini od oko 11 litara 50% rakije.<br>Vidi: [[kominjak]]

Trenutačna izmjena od 09:00, 29. rujna 2012.

kom, drop ili trop, kruti dio što zaostaje nakon cijeđenja ili tiještenja masulja grožđa ili drugog voća, odnosno slada (u proizvodnji piva). Komina može biti neprevrela (u pravilu takva se komina dobije neposredno nakon tiještenja grožđa odnosno masulja bijelog grožđa), djelomice prevrela (npr. neposredno nakon otakanja mošta u vrenju s masulja crnog grožđa) ili prevrela. I neprevrela i djelomice prevrela komina se na odgovarajući način skladišti, eventualno sulfitira i ostavlja određeno vrijeme da zaostali šećer prevrije. Nakon toga komina se destilira. Prema Pravilniku o jakim alkoholnim pićima od 8.12.2004., (članak 19), komini je dopušteno dodati i određenu količinu vinskog taloga (25 kg na 100 kg komine) kada se proizvodi rakija komovica. Komina se najčešće koristi za spravljanje rakije (rjeđe i alkohola), nakon čega zaostaje predestilirana komina iz koje se mogu izdvojiti sjemenke (za proizvodnju ulja), soli vinske kiseline (za proizvodnju vinske kiseline što se koristi u prehrani i farmaciji), bojila iz kožice (za slastičarsku industriju), dok se ostatak dodaje stočnoj hrani ili smjesi za proizvodnju komposta. Komina sadrži najmanje 40% suhe tvari i obično oko 5,5 litara apsolutnog alkohola u 100 kg, što odgovara količini od oko 11 litara 50% rakije.
Vidi: kominjak

Osobni alati