Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

hiperfiltracija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(još zvana i obrnuta reverzna osmoza) je prema mnogima jedno od najvećih otkrića XX. stoljeća. Nastala je u težnji da se onečišćene vode odgovarajućom filtracijom oslobode brojnih organskih tvari, pesticida, minerala, bakterija (čija je najveća veličina 0,2 mikrona), virusa (od kojih su najveći od 0,002 mikrona) itd. i tako (ne kuhanjem, dodatkom kemijskih dezinficijenata ili na neki drugi način) učine pitkim za ljude. To je ostvareno izradom polupropusne membrane čije su pore 0,0005 mikrona, kroz koju prolazi voda, dok ostale navedene i brojne druge tvari s dijelom vode u kojoj su otopljene ostaju kao tehnička otpadna voda. Na toj osnovi razvija se tehnologija proizvodnje aroma iz prirodnih supstrata, bezalkoholnog vina ili koncentracija nekih prirodnih supstaci.
Vidi: cross-flow filtracija, SI, decimalni predmeci.

Osobni alati