Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

hektar

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

oznaka za ovu mjernu jedinicu je ha, fizikalna veličina površina, a definira se 1 ha = 100 a = 10.000 m2. Hektar i njegova oznaka izvan su SI sustava, ali su Zakonom dopušteni za opću uporabu.
Vidi: SI (Le System International d’Unites, tj. Međunarodni sustav mjernih jedinica), metar, ar, decimalni predmeci, hekta, hekto.

Osobni alati