Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

fosforna kiselina

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
(Nije prikazano 5 međuinačica 2 suradnika)
Redak 1: Redak 1:
je prisutna u grožđu, moštu i vinu kao građevna tvar mnogih anorganskih i još više organskih sastavina. Njena uloga u tijeku alkoholnog vrenja je od posebnog značaja. Pretvorba [[monosaharidi|monosaharida]] [[glukoza|glukoze]] u [[etanol]] (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) i [[ugljični dioksid|ugljik IV oksid]] (CO<sub>2</sub>) se zbiva tako, da od spomenute heksoze (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) nastanu dvije trioze, od kojih je jedna fosfodihidroksiaceton (kojem je strukturna formula CH<sub>2</sub>OH CO CH<sub>2</sub> O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub>), a druga fosfoglicerinaldehid (CHO CHOH CH<sub>2</sub> O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub>). <br>
+
<br>je prisutna u grožđu, moštu i vinu kao građevna tvar mnogih anorganskih i još više organskih sastavina. Njena uloga u tijeku alkoholnog vrenja je od posebnog značaja. Pretvorba [[monosaharidi|monosaharida]] [[glukoza|glukoze]] u [[etanol]] (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) i [[ugljični dioksid|ugljik IV oksid]] (CO<sub>2</sub>) se zbiva tako, da od spomenute heksoze (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) nastanu dvije trioze, od kojih je jedna fosfodihidroksiaceton (kojem je strukturna formula CH<sub>2</sub>OH CO CH<sub>2</sub> O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub>), a druga fosfoglicerinaldehid (CHO CHOH CH<sub>2</sub> O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub>). <br />
Oksidacijom fosfoglicerinaldehida nastaje fosfoglicerinska kiselina (COOH CH O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>OH), a nakon što se fosforna kiselina veže na ADP (tj. na adenozin difosfat) nastaje [[pirogrožđana kiselina]] (CH<sub>3</sub>CO COOH) iz koje dekarboksilacijom nastaje [[acetaldehid]] (CH<sub>3</sub>CHO), koji redukcijom prelazi u [[etanol]] (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub>OH), a tu pretvorbu nazivamo glavnom.<br>
+
 
I u pretvorbi kojom nastaju sekundarni produkti vrenja, (među kojima je najprisutniji [[glicerol]], CH<sub>2</sub>OH CHOH CH<sub>2</sub>OH) fosforna kiselina ima također značajnu ulogu, ali ona započima redukcijom fosfoglicerinaldehida, dok neke druge sastavine (iz tvari koje svrstavamo u sekundarne produkte vrenja) nastaju dismutacijom acetaldehida ([[octena kiselina|octena]] i [[jantarna kiselina]]), ili njegovom kondenzacijom (acetilmetilkarbinol), odnosno kondenzacijom i oksidoredukcijom acetaldehida i etanola (2,3 butilenglikol). <br>
+
Oksidacijom fosfoglicerinaldehida nastaje fosfoglicerinska kiselina (COOH CH O PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>OH), a nakon što se fosforna kiselina veže na ADP (tj. na adenozin difosfat) nastaje [[pirogrožđana kiselina]] (CH<sub>3</sub>CO COOH) iz koje dekarboksilacijom nastaje [[acetaldehid]] (CH<sub>3</sub>CHO), koji redukcijom prelazi u [[etanol]] (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub>OH), a tu pretvorbu nazivamo glavnom.<br>
Fosfornu kiselinu (u skupini [[anioni|aniona]]) iskazujemo u sadržaju [[minerali u vinu|pepela]] (koji varira između 1,5 i 3 g/l) i kojih ima više u [[crno vino|crnim vinima]] (zbog vrenja na masulju) nego kod [[bijela vina|bijelih vina]]. Količina fosforne kiseline u moštu i vinu najčešće sekreće između 100 i 1000 mg/l, (1 g na litru te kiseline u vinima u Republici Hrvatskoj je gornja dopuštena količina). Sadržaj fosforne kiseline u grožđu, moštu i vinu zavisi od [[sorta|sorte]], tehnološkog postupka preradbe, sastava tla na kojem loza raste i ponajviše od agrotehnike (primjerice od [[gnojidba vinove loze|gnojidbe vinograda]] umjetnim fosfornim gnojivima).
+
I u pretvorbi kojom nastaju [[sekundarni produkti vrenja]], (među kojima je najprisutniji [[glicerol]], CH<sub>2</sub>OH CHOH CH<sub>2</sub>OH) fosforna kiselina ima također značajnu ulogu, ali ona započima redukcijom fosfoglicerinaldehida, dok neke druge sastavine (iz tvari koje svrstavamo u sekundarne produkte vrenja) nastaju dismutacijom [[acetaldehid]]a ([[octena kiselina|octena]] i [[jantarna kiselina]]), ili njegovom kondenzacijom ([[acetilmetilkarbinol]]), odnosno kondenzacijom i oksidoredukcijom acetaldehida i etanola ([[2,3 butilenglikol]]).<br />
 +
 
 +
Fosfornu kiselinu (u skupini [[anioni|aniona]]) iskazujemo u sadržaju [[minerali u vinu|pepela]] (koji u njemu varira između 1,5 i 3 g/l) i kojeg ima više u [[crno vino|crnim vinima]] (zbog vrenja na [[masulj]]u) nego kod [[bijela vina|bijelih vina]]. Količina fosforne kiseline u moštu i vinu najčešće se kreće između 100 i 1000 mg/L, (1 g na litru, odnosno 1000 mg/L te kiseline u vinima u [[kemijski sastav vina|Republici Hrvatskoj]] je gornja dopuštena količina). Sadržaj fosforne kiseline u grožđu, moštu i vinu ovisi o [[sorta|sorti]], tehnološkog postupka preradbe, sastava tla na kojem loza raste i ponajviše od agrotehnike (primjerice od [[gnojidba vinove loze|gnojidbi vinograda]], te o vrsti upotrebljavanih umjetnih fosfornih gnojiva).<br />
 +
 
 +
Vidi: [[fosfor]].

Trenutačna izmjena od 22:18, 7. siječnja 2012.


je prisutna u grožđu, moštu i vinu kao građevna tvar mnogih anorganskih i još više organskih sastavina. Njena uloga u tijeku alkoholnog vrenja je od posebnog značaja. Pretvorba monosaharida glukoze u etanol (C2H5OH) i ugljik IV oksid (CO2) se zbiva tako, da od spomenute heksoze (C6H12O6) nastanu dvije trioze, od kojih je jedna fosfodihidroksiaceton (kojem je strukturna formula CH2OH CO CH2 O PO3H2), a druga fosfoglicerinaldehid (CHO CHOH CH2 O PO3H2).

Oksidacijom fosfoglicerinaldehida nastaje fosfoglicerinska kiselina (COOH CH O PO3H2 CH2OH), a nakon što se fosforna kiselina veže na ADP (tj. na adenozin difosfat) nastaje pirogrožđana kiselina (CH3CO COOH) iz koje dekarboksilacijom nastaje acetaldehid (CH3CHO), koji redukcijom prelazi u etanol (CH3 CH2OH), a tu pretvorbu nazivamo glavnom.
I u pretvorbi kojom nastaju sekundarni produkti vrenja, (među kojima je najprisutniji glicerol, CH2OH CHOH CH2OH) fosforna kiselina ima također značajnu ulogu, ali ona započima redukcijom fosfoglicerinaldehida, dok neke druge sastavine (iz tvari koje svrstavamo u sekundarne produkte vrenja) nastaju dismutacijom acetaldehida (octena i jantarna kiselina), ili njegovom kondenzacijom (acetilmetilkarbinol), odnosno kondenzacijom i oksidoredukcijom acetaldehida i etanola (2,3 butilenglikol).

Fosfornu kiselinu (u skupini aniona) iskazujemo u sadržaju pepela (koji u njemu varira između 1,5 i 3 g/l) i kojeg ima više u crnim vinima (zbog vrenja na masulju) nego kod bijelih vina. Količina fosforne kiseline u moštu i vinu najčešće se kreće između 100 i 1000 mg/L, (1 g na litru, odnosno 1000 mg/L te kiseline u vinima u Republici Hrvatskoj je gornja dopuštena količina). Sadržaj fosforne kiseline u grožđu, moštu i vinu ovisi o sorti, tehnološkog postupka preradbe, sastava tla na kojem loza raste i ponajviše od agrotehnike (primjerice od gnojidbi vinograda, te o vrsti upotrebljavanih umjetnih fosfornih gnojiva).

Vidi: fosfor.

Osobni alati