Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

fliš

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je naziv tla koje čine slojevi lapora (mješavine gline i vapnenca), pješčenjaka (kako se naziva kremeni pijesak povezan sa laporom) i glinenog škriljevca (kako se nazivaju lakodrobive silikatne stijene u kojima ima vapnenca, željezovih oksida i raznovrsnih alumosilikata - Felspata). Na takvim se tlima (primjerice na pobrđima dijela Istre, koji se nazivaju Siva Istra) uspješno uzgaja vinova loza.

Osobni alati