Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

dehidrogenaze

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su brojni enzimi, od kojih alkohol dehidrogenaza katalizira pretvorbu alkohola u aldehide i ketone. Tako primjerice etanol dehidrogenaza katalizira etanol u acetaldehid, a aldehid dehidrogenaza metabolizira acetaldehid u octenu kiselinu.
Vidi: oksidacija, redoks reakcije, rH vina,

Osobni alati