Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

decimalni predmeci

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 9: Redak 9:
 
[[mili|milli]] (mili) m 10<sup>-3</sup> = 0,001<br>
 
[[mili|milli]] (mili) m 10<sup>-3</sup> = 0,001<br>
 
[[mikro|micro]] (mikro) μ 10<sup>-6</sup> = 0,000001<br>
 
[[mikro|micro]] (mikro) μ 10<sup>-6</sup> = 0,000001<br>
[[nano]] n 10<small>9</small> = 0,000000001
+
[[nano]] n 10<small>-9</small> = 0,000000001
  
 
Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka. Vidi: [[SI]]
 
Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka. Vidi: [[SI]]

Inačica od 12:58, 13. kolovoza 2012.

međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o mjernim jedinicama i mjerilima, decimalne mjerne jedinice tvore se samo od mjernih jedinica SI i, samo u iznimnim, posebno odobrenim slučajevima, za jedinice izvan SI. Oznaka i naziv predmetka piše se ispred osnovne jedinice, bez razmaka. Npr. hl (ili hL) hektolitar, dl (ili dL) decilitar, dag dekagram itd. Nazivi, oznake i vrijednosti predmetka za neke najčešće upotrebljavane decimalne jedinice su slijedeći:

mega, M 106 = 1.000.000
kilo k 103 =1.000
hecto (hekto)h 102 =100
deca (deka) da 101 = 10
deci d 10-1 = 0,1
centi c 10-2 = 0,01
milli (mili) m 10-3 = 0,001
micro (mikro) μ 10-6 = 0,000001
nano n 10-9 = 0,000000001

Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka. Vidi: SI

Osobni alati