Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

decimalni predmeci

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 4: Redak 4:
 
[[kilo]] k 10<sup>3</sup> =1.000<br>
 
[[kilo]] k 10<sup>3</sup> =1.000<br>
 
[[hecto]] (hekto)h 10<sup>2</sup> =100<br>
 
[[hecto]] (hekto)h 10<sup>2</sup> =100<br>
[[deca]] (deka) da 10<sup>1</sup> = 10<br>
+
[[deka|deca]] (deka) da 10<sup>1</sup> = 10<br>
 
[[deci]] d 10<sup>-1</sup> = 0,1<br>
 
[[deci]] d 10<sup>-1</sup> = 0,1<br>
 
[[centi]] c 10<sup>-2</sup> = 0,01<br>
 
[[centi]] c 10<sup>-2</sup> = 0,01<br>

Inačica od 11:47, 6. ožujka 2011.

međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o mjernim jedinicama i mjerilima, decimalne mjerne jedinice tvore se samo od mjernih jedinica SI i, samo u iznimnim, posebno odobrenim slučajevima, za jedinice izvan SI. Oznaka i naziv predmetka piše se ispred osnovne jedinice, bez razmaka. Npr. hl (ili hL) hektolitar, dl (ili dL) decilitar, dag dekagram itd. Nazivi, oznake i vrijednosti predmetka za neke najčešće upotrebljavane decimalne jedinice su slijedeći:

mega, M 106 = 1.000.000
kilo k 103 =1.000
hecto (hekto)h 102 =100
deca (deka) da 101 = 10
deci d 10-1 = 0,1
centi c 10-2 = 0,01
milli (mili) m 10-3 = 0,001
micro (mikro) μ 10-6 = 0,000001

Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka. Vidi: SI

Osobni alati