Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

decimalni predmeci

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
m (Članak "Decimalni predmeci" je zaštićen [edit=sysop:move=sysop] [prenosiva zaštita])

Inačica od 09:41, 2. studenoga 2008.

međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o mjernim jedinicama i mjerilima, decimalne mjerne jedinice tvore se samo od mjernih jedinica SI i, samo u iznimnim, posebno odobrenim slučajevima, za jedinice izvan SI. Oznaka i naziv predmetka piše se ispred osnovne jedinice, bez razmaka. Npr. hl (ili hL) hektolitar, dl (ili dL) decilitar, dag dekagram itd. Naziv, oznaka i vrijednost predmetka za neke najčešće upotrebljavane decimalne jedinice je slijedeći:

mega, M 106 = 1.000.000

kilo k 103 =1.000

hecto (hekto)h 102 =100

deca (deka) da 101 = 10

deci d 10-1 = 0,1

centi c 10-2 = 0,01

milli (mili) m 10-3 = 0,001

micro (mikro) μ 10-6 = 0,000001

Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka. Vidi: SI

Osobni alati