Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

crna trulež

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(Guignardia Bidwellii, engl. black-rot) opasna je gljivična bolest vinove loze, jer je kadra uništiti cjelokupan urod grožđa i nanijeti štete lozi kako na, mladim izbojima, tako i na listu. Kao i mnoge druge bolesti na vinovoj lozi, u Europu je prenijeta iz Američkog kontinenta, pa nakon što je harala u vinogorjima zapadne Europe, stigla je 1934. i u naše krajeve, a samo dvije godine nakon toga u krčkom je vinogorju 1936. (prema opisu prof. Kovačević, Željka) počinila veće štete od peronospore. U 2008. godini ovaj se je pathogen ponovo pojavio na Krku, u Vinodolu i u nekim vinogradima Dalmacije. Pogoduje mu (slično kao i peronospori) u našem podneblju vlažno razdoblje u svibnju i lipnju, pa tada najprije napadne list (na kojem se pojavljuju smeđe, tamnije obrubljene pjege), koji na tom napadnutom dijelu osuši. Slijedi napad na bobicu grožđa, na kojoj se zapažaju crne piknje (bradavice), koje se nazivaju piknide i u kojima se razvije micelij koji uništi plod. U tako osušenoj bobici izrastu spore, pomoću kojih pathogen preživi zimu, da bi se u slijedećoj godini ponovo razmnožio. Zaštita se provodi bakrenim pripravcima (0,35 – 0,45% otopina Championa WP50, ili sa 0,25-0,30% cuprablau Z WP, te drugim sredstvima), ali se ona provodi i uništavanjem (spaljivanjem) osušenih bobica.

Osobni alati