Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

cal

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(čit. kal) je oznaka za kaloriju donedavno korištenu, a sada (u skladu SI) napuštenu mjernu jedinicu za količinu topline. Gram kalorijom (g-cal) se je označavala ona količina toplinske energije koja je potrebna da bi se temperatura 1 grama vode, pri tlaku od 1 atm povisila za 1°C (od 15,5 na 16,5°C). Ta količina energije (gram kalorija) iznosi 4,187 J. Tisuću puta veća količina toplinske energije je kilo kalorija (kcal), a to je ona količina koja je potrebna da bi se za 1°C povećala temperatura 1 kg vode. Jedna kcal odgovara 4,1868 kJ. Sada važeća mjerna jedinica i za ovu fizikalnu veličinu je joule (džul), kojoj je oznaka J.

Osobni alati