Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

biologija

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
Redak 1: Redak 1:
(grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog svijeta na svim razinama, međusobnim odnosima živog svijeta i njihovim odnosima s anorganskom prirodom.<br>Brojna područja bioloških znanosti proučavaju [[vinogradarstvo|vinogradarsko]] - [[vinarstvo|vinarsku]] djelatnost, od kojih se posebno ističe botanika (znanost o bilju), anatomija (znanosti o stanicama i histologija o tkivu), fiziologija (znanosti o životnim procesima), [[genetika]] (znanost o nasljeđivanju), mikologija (znanost o [[gljive|gljivama]]), bakteriologija (znanost o [[bakterije|bakterijama]]), [[virologija]] (znanost o [[virusi]]ma), zoologija (znanost o životonjama, i poglavito [[entomologija]] znanost o [[kukci]]ma) i dr.<br>Razvojem života na Zamlji bavi se evolucija, a odnosima živog svijeta na okolinu i okoline na njih bavi se [[ekološko vinogradarstvo|ekologija]].<br>Eksplozija znanosti na svim područjima pa tako i razvoj biologije u stalnom je usponu, čemu su značajno doprinijele brojne zaslužne osobe, poput Mendela, Charles Darwina, [[Pasteur, Louis|Louis Pastera]], [[Linnaeus, Carl (Linné)|Carl von Linné-a]], [[nukleinske kiseline|James Wotsona i Francis Cricka, Miroslav Radmana]] i drugih.<br>Vidi: [[biodinamički uzgoj grožđa]], [[bioinsekticid]], [[biopesticidi]], [[ekovino]], [[Ciglar, Ivan]], [[botanički pesticidi]], [[gnojidba vinove loze]], [[hibridni proizvođači]], [[integralna (ili integrirana) zaštita bilja]], [[karenca]], [[nematocidi]], [[oporaba]], [[permakultura]], [[pesticidi]], [[konvencionalna poljoprivreda]], [[korovi u vinogradu]], [[fitomedicina]], [[cvrčci]], [[kukci]], [[Kovačević, Željko]], [[insekti]], [[člankonošci]], [[termiti]], [[ose]], [[Kišpatić, Josip]], [[Maceljski, Milan]], [[vino i zdravlje]], [[alkoholizam]], [[Fetal Alcohol Syndrom]], [[resveratrol]], genetika.
+
(grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog svijeta na svim razinama, međusobnim odnosima živog svijeta i njihovim odnosima s anorganskom prirodom.<br>Brojna područja bioloških znanosti proučavaju [[vinogradarstvo|vinogradarsko]] - [[vinarstvo|vinarsku]] djelatnost, od kojih se posebno ističe botanika (znanost o bilju), anatomija (znanosti o stanicama i histologija o tkivu), fiziologija (znanosti o životnim procesima), [[genetika]] (znanost o nasljeđivanju), mikologija (znanost o [[gljive|gljivama]]), bakteriologija (znanost o [[bakterije|bakterijama]]), [[virologija]] (znanost o [[virusi]]ma), zoologija (znanost o životonjama, i poglavito [[entomologija]] znanost o [[kukci]]ma) i dr.<br>Razvojem života na Zamlji bavi se evolucija, a odnosima živog svijeta na okolinu i okoline na njih bavi se [[ekološko vinogradarstvo|ekologija]].<br>Eksplozija znanosti na svim područjima pa tako i razvoj biologije u stalnom je usponu, čemu su značajno doprinijele brojne zaslužne osobe, poput Mendela, Charles Darwina, [[Pasteur, Louis|Louis Pastera]], [[Linnaeus, Carl (Linné)|Carl von Linné-a]], [[nukleinske kiseline|James Wotsona i Francis Cricka, Miroslav Radmana]] i drugih.<br>Vidi: [[biodinamički uzgoj grožđa]], [[bioinsekticid]], [[biopesticidi]], [[ekovino]], [[Ciglar, Ivan]], [[botanički pesticidi]], [[gnojidba vinove loze]], [[hibridni proizvođači]], [[integralna (ili integrirana) zaštita bilja]], [[karenca]], [[nematocidi]], [[oporaba]], [[permakultura]], [[pesticidi]], [[konvencionalna poljoprivreda]], [[korovi u vinogradu]], [[fitomedicina]], [[cvrčci]], [[kukci]], [[Kovačević, Željko]], [[insekti]], [[člankonošci]], [[termiti]], [[ose]], [[Kišpatić, Josip]], [[Maceljski, Milan]], [[vino i zdravlje]], [[alkoholizam]], [[Fetal Alcohol Syndrom]], [[resveratrol]], [[genetika]].

Trenutačna izmjena od 10:11, 24. rujna 2013.

(grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog svijeta na svim razinama, međusobnim odnosima živog svijeta i njihovim odnosima s anorganskom prirodom.
Brojna područja bioloških znanosti proučavaju vinogradarsko - vinarsku djelatnost, od kojih se posebno ističe botanika (znanost o bilju), anatomija (znanosti o stanicama i histologija o tkivu), fiziologija (znanosti o životnim procesima), genetika (znanost o nasljeđivanju), mikologija (znanost o gljivama), bakteriologija (znanost o bakterijama), virologija (znanost o virusima), zoologija (znanost o životonjama, i poglavito entomologija znanost o kukcima) i dr.
Razvojem života na Zamlji bavi se evolucija, a odnosima živog svijeta na okolinu i okoline na njih bavi se ekologija.
Eksplozija znanosti na svim područjima pa tako i razvoj biologije u stalnom je usponu, čemu su značajno doprinijele brojne zaslužne osobe, poput Mendela, Charles Darwina, Louis Pastera, Carl von Linné-a, James Wotsona i Francis Cricka, Miroslav Radmana i drugih.
Vidi: biodinamički uzgoj grožđa, bioinsekticid, biopesticidi, ekovino, Ciglar, Ivan, botanički pesticidi, gnojidba vinove loze, hibridni proizvođači, integralna (ili integrirana) zaštita bilja, karenca, nematocidi, oporaba, permakultura, pesticidi, konvencionalna poljoprivreda, korovi u vinogradu, fitomedicina, cvrčci, kukci, Kovačević, Željko, insekti, člankonošci, termiti, ose, Kišpatić, Josip, Maceljski, Milan, vino i zdravlje, alkoholizam, Fetal Alcohol Syndrom, resveratrol, genetika.

Osobni alati