Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

apsolutni alkohol

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

ponekad i kao kratica aa, oznaka je za čisti 100% alkohol etanol u kojem nema nikakvih drugih sastojaka (pa ni vode). Destilirajući vino, ponavljajući to i nekoliko puta (a jednako tako i ostale alkoholne sirovine) i na najboljim destilacijskim uređajima, takav 100% alkohol nije moguće proizvesti. Naime, 95,57% etanol je azeotropna smjesa tog alkohola i vode, a to znači da se ona destilacijom ne može odvojiti na apsolutni (100% alkohol) i vodu odnosno na takvu smjesu alkohola i vode u kojoj bi sadržaj etanola bio veći od spomenutih 95,57%. Odvajanje higroskopske vode od alkohola (etanola) provodi se za znanstvena istraživanja ne destilacijom, već uz pomoć drugih (kemijskih) postupaka (primjerice kuhanjem rafiniranog alkohola (od spomenutih oko 96%vol) sa živim vapnom (CaO) u posebnim posudama, (odnosno i drugim postupcima), što ovdje spominjemo tek usputno. S obzirom na to da se npr. cijena destilata a poglavito rafin. alk., kao i porez za vina i druga alkoholna pića obračunava na temelju sadržaja apsolutnog alkohola, podrumari (i poreznici) se služe sa tablicama, da bi prividnu alk. jakost (u % vol.) nekog pića (npr. izmjerenu kod destilata alkoholometrom kod 25°C) sveli na pravu jačinu (kod 15°C), što u 100 litara takva proizvoda predstavlja količinu aa u hektolitarskim stupnjevima. Pojednostavljeno; 10 litara vina od 10% vol. alk. ima jednu litru aa, a ta se količina apsolutnog alkohola naziva još i hektolitarski stupanj, i označava sa Hl°. Kada bi primjerice valjalo obračunati porez od 25 Kn za 1 litru aa u vinu (odnosno za 1 Hl°), tada bi za svaku litru takva vina valjalo platiti 2,5 Kn, jer 10 litara takva vina od 10% vol. ima 1 litru aa odnosno 1 Hl°.

Osobni alati