Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

adsorpcija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(lat. adsorptio, pripijanje), je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza (npr. na krutoj fazi čestice aktivnog ugljena okružene tekućom fazom vina) u koncentracijama koje su veće od koncentracija jedne i druge faze. Tu pojavu (koja ovisi o prirodi tvari, temperaturi, tlaku itd.) u vinarstvu koristimo kod dekoloriranja, dezodoriranja i filtracije i, razumljivo, ona je temelj nekih analitičkih (kromatografija), odnosno industrijskih (ionski izmjenjivači) postupaka.
Vidi:enofizika, površinska napetost vina.

Osobni alati