Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Postup

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 1: Redak 1:
je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog [[vrhunsko vino|vrhunskog vina]]. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte [[plavac mali crni]] prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća [[šećer]] i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i [[suhi ekstrakt|suhog ekstrakta]] (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu [[aroma|aromu]] i [[bouquet]]. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305807.html  ZOV-a], Postup je drugo (odmah nakon [[Dingač|dingača]]) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom [[kontrola zemljopisnog podrijetla vina|kontroliranog zemljopisnog podrijetla]] proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:<br>Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65  <br>Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.), <br>Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),<br> Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr <br>PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019, <br>PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8 <br>Roso Nada i Tomašević Joško.<br> Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom vina s pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bave se četrdeset i dva kooperanta, od kojih spomenimo: <br>Vina Miličić d.o.o.,<br>20244 Potomje, tel. 020 416-773 <br> PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8 <br> Radović Ivica, 20250 Orebić, Nazorova 4, tel.: 020 714-313, fax: 020 714-314 <br> Matuško Vina d.o.o., vl. Mato Violić, 20244 Potomje,tel.: 020 742-393
+
je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog [[vrhunsko vino|vrhunskog vina]]. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte [[plavac mali crni]] prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća [[šećer]] i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i [[suhi ekstrakt|suhog ekstrakta]] (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu [[aroma|aromu]] i [[bouquet]]. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305807.html  ZOV-a], Postup je drugo (odmah nakon [[Dingač|dingača]]) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom [[kontrola zemljopisnog podrijetla vina|kontroliranog zemljopisnog podrijetla]] proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:<br>Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65  <br>Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.), <br>Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),<br> Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr <br>PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019, <br>PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8 <br>Roso Nada i<br>Tomašević Joško.<br> <br> Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom vina s pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bave se još četrdeset i dva kooperanta, od kojih spomenimo: <br>Vina Miličić d.o.o. <br> Radović Ivica, <br> Matuško Vina d.o.o., vl. Mato Vijolić<br> Roso Nikola,<br> Jurović Anton,<br> Madirazza d.o.o.,<br> Pelješki vinogradar d.o.o. i <br> Orvas d.o.o.
<br> Vina Miličić d.o.o., 20244 Potomje, tel.: 020 416-773 <br> Roso Nikola, 20243 Kuna, Kuna Pelješka 19, tel. i fax: 020 742-246 <br> Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65 <br> Jurović Anton, 20243 Kuna, Donja Banda, tel.: 020 713-716 <br> Madirazza d.o.o., 20244 Potomje, tel.: 020 742-016 <br> Vila Mora d.o.o., za proizv. trgovinu i uslugu, 20242, Donja Banda, Zkotorac 8 , tel.: 020 742-322 fax: 020 742-518 <br> Pelješki vinogradar d.o.o., za proizv. i trgovinu, 20243 Kuna, Pelješka Kuna 96, tel.: 020 742-044 <br> Orvas d.o.o., Šibenska 37, 21000 Split, tel.: 021 734-405, fax: 021 735-090  <br> Roso Nada, 20242 Donja Banda-Golubinca 12, Potomje, tel.:020 742-306 <br> Mrgudić Marija, Frankopanska 19, Orebić, tel.: 020 714-020 <br> Tomašević Gojko, Trstenička 3, Orebić, 020 713-327 091 5630570
+

Inačica od 18:12, 17. travnja 2012.

je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog vrhunskog vina. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte plavac mali crni prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća šećer i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i suhog ekstrakta (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu aromu i bouquet. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja ZOV-a, Postup je drugo (odmah nakon dingača) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:
Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65
Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.),
Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),
Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr
PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019,
PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8
Roso Nada i
Tomašević Joško.

Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom vina s pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bave se još četrdeset i dva kooperanta, od kojih spomenimo:
Vina Miličić d.o.o.
Radović Ivica,
Matuško Vina d.o.o., vl. Mato Vijolić
Roso Nikola,
Jurović Anton,
Madirazza d.o.o.,
Pelješki vinogradar d.o.o. i
Orvas d.o.o.

Osobni alati