Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Postup

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 1: Redak 1:
je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog [[vrhunsko vino|vrhunskog vina]]. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte [[plavac mali crni]] koja se uzgaja na ovom položaju (a jednako tako i na položaju zvanom Dingač) prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća [[šećer]] i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i [[suhi ekstrakt|suhog ekstrakta]] (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu [[aroma|aromu]] i [[bouquet]]. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305807.html  ZOV-a], Postup je drugo (odmah nakon [[Dingač|dingača]]) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom [[kontrola zemljopisnog podrijetla vina|kontroliranog zemljopisnog podrijetla]] proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:<br><br>Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65  <br>Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.), <br>Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),<br> Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr <br>PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019, <br>PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8 <br>Roso Nada i<br>Tomašević Joško.<br> <br> Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom grožđa (plavac mali crni) na položaju Postup koji je dio pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bave se još i četrdeset i dva kooperanta.
+
je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog [[vrhunsko vino|vrhunskog vina]]. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte [[plavac mali crni]] koja se uzgaja na ovom položaju (a jednako tako i na položaju zvanom Dingač) prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća [[šećer]] i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i [[suhi ekstrakt|suhog ekstrakta]] (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu [[aroma|aromu]] i [[bouquet]]. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305807.html  ZOV-a], Postup je drugo (odmah nakon [[Dingač|dingača]]) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom [[kontrola zemljopisnog podrijetla vina|kontroliranog zemljopisnog podrijetla]] proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:<br><br>Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65  <br>Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.), <br>Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),<br> Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr <br>PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019, <br>PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8 <br>Roso Nada i<br>Tomašević Joško.<br> <br> Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom grožđa (plavac mali crni) na ograničenom vinogradarskom položaju Postup koji je dio pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bavi se još četrdeset i dvoje kooperanta.

Inačica od 21:40, 17. travnja 2012.

je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i južna Dalmacija) i ime zaštićenog vrhunskog vina. Na položaju Postup i na površini od oko 50 ha vinograda, u dobroj se godini proizvede oko 3.400 do 4.000 dt grožđa (a uz randman od najviše 60 %), oko 2.400 hl vina. Naime, dobra je ona godina u kojoj zbog specifičnih mikroklimatskih uvjeta dio grožđa sorte plavac mali crni koja se uzgaja na ovom položaju (a jednako tako i na položaju zvanom Dingač) prijeđe u stanje prezrelosti, tako da najmanje oko 30 % bobica bude u stanju suška, čime se poveća šećer i stvore mnogi drugi sastojci od značajnosti za kakvoću budućega vina. Vino postup karakterizira visok sadržaj etanola (nerijetko i više od 14 % vol.) i suhog ekstrakta (kojega se sadržaj kreće više od 30 g/l). Vino ima boju ljubičasto-tamnocrvenu s modrim refleksima, ugodnu i samo tom vinu svojstvenu aromu i bouquet. Postup je na tržištu oduvjek bilo cijenjeno vino, o čemu govori i podatak da je prodavano i do četiri puta skuplje (8 forinti) od cijene što su je postizala druga dalmatinska crna vina. Nakon donošenja ZOV-a, Postup je drugo (odmah nakon dingača) po redu zaštićeno vrhunsko vino kod nas (1967.). Vrhunsko vino postup s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla proizvodi i stavlja u promet Udruga vinogradara i vinara Postup, u kojoj su registrirani slijedeći vinogradari i vinari:

Antunović Mato, 20247 Žuljana, Kraj 65
Bubrig Nikša (Villa mora d.o.o.),
Ladislav Kangjera (Philip vina d.o.o.),
Mrgudić Marija (Mokalo d.o.o. - Postup Mare), E-mail: bmrgudić@gmail.com, telefon 020 742 370, www.mokalo.hr
PZ Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Potomje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019,
PZ Postup - Istravino d.d., proizvodnja i promet pića, 51000 Rijeka, Tome Strižića 8
Roso Nada i
Tomašević Joško.

Uz navedene osobe i tvrtke, proizvodnjom grožđa (plavac mali crni) na ograničenom vinogradarskom položaju Postup koji je dio pelješkog vinogorja (podregija Srednja i južna Dalmacija), bavi se još četrdeset i dvoje kooperanta.

Osobni alati