Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

joule

Izvor: Vinopedia
(Preusmjereno s Joule)
Skoči na: orijentacija, traži

(čit. džul), izvedena mjerna jedinica za fizikalnu veličinu rad, energiju i toplinu (oznaka J). Ako je mehanički rad djelovanje sile na putu, (1N x 1m = 1kg m/s2x m = kgm2s-2), onda se on može promatrati i kao postupak za promjenu izvora energije, a potencijalnu energiju kao nagomilani rad. Fizičar James Prescott Joule, po kojemu je ova mjerna jedinica dobila ime, dokazao je da mehanički rad može prijeći u toplinu, jer je ona samo jedan oblik energije. Budući da za sve oblike energije (tj. za rad, energiju i toplinu) valja koristiti istu mjernu jedinicu kako u tom pogledu ne bi bilo nejasnoća, dogovoreno je da ta zajednička mjerna jedinica bude joule. Prijašnja proizvoljno odabrana mjerna jedinica cal (kalorija) stupanjem na snagu zakona o SI, ne smije se više upotrebljavati. S obzirom na to da su i da će još dugo biti u uporabi knjige sa starim mjernim jedinicama., dobro je znati da 1 cal odgovara 4,184 J, a 1 kcal odgovara 4,1868 kJ, pa, prema tome, ako piše da primjerice u nekom crnom vinu ima 673 kcal pravilno je reći da ono ima (673 x 4,1868 =) 2817,7 kJ ili kada u nekom bijelom vinu ima 400 kcal, tada u njemu ima 1673 kJ i tome slično.

Osobni alati