Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Ciglar, Ivan

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
 
Redak 1: Redak 1:
(1933.-2003.) je radeći u Zavodu za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo [[Agronomsli fakultet u Zagrebu|Agronomskog fakulteta]] i Institutu za zaštitu bilja u Zagrebu i baveći se poslovima zaštite bilja (poglavito u plantažnim voćnjacima i [[vinograd]]ima, kraće vrijeme i u [[Alžir]]u), stekao potrebna teoretska i praktična znanja, pa preuzima vođenje novo osnovanog kolegija o [[integralna (ili integrirana) zaštita bilja|integralnoj zaštiti]]. Uz predavanja (na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju) i bavljenje znanstvenim radom, organizira seminare na tu temu kod nas i aktivno sudjeluje u radu takvih skupova izvan Hrvatske. Objavljuje mnogobrojne članke o integralnoj zaštiti bilja, piše stručne rasprave (Zdravi voćnjaci i vinograd i dr.) i uređuje veći broj stručnih časopisa. Osnivač je Hrvatske udruge za integralnu proizvodnju voća (poglavito jabuka i bresaka).<br> Vidi: [[ekološko vinogradarstvo]]
+
(1933.-2003.) je radeći u Zavodu za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo [[Agronomski fakultet u Zagrebu|Agronomskog fakulteta]] i Institutu za zaštitu bilja u Zagrebu i baveći se poslovima zaštite bilja (poglavito u plantažnim voćnjacima i [[vinograd]]ima, kraće vrijeme i u [[Alžir]]u), stekao potrebna teoretska i praktična znanja, pa preuzima vođenje novo osnovanog kolegija o [[integralna (ili integrirana) zaštita bilja|integralnoj zaštiti]]. Uz predavanja (na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju) i bavljenje znanstvenim radom, organizira seminare na tu temu kod nas i aktivno sudjeluje u radu takvih skupova izvan Hrvatske. Objavljuje mnogobrojne članke o integralnoj zaštiti bilja, piše stručne rasprave (Zdravi voćnjaci i vinograd i dr.) i uređuje veći broj stručnih časopisa. Osnivač je Hrvatske udruge za integralnu proizvodnju voća (poglavito jabuka i bresaka).<br> Vidi: [[ekološko vinogradarstvo]]

Trenutačna izmjena od 14:14, 24. siječnja 2012.

(1933.-2003.) je radeći u Zavodu za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta i Institutu za zaštitu bilja u Zagrebu i baveći se poslovima zaštite bilja (poglavito u plantažnim voćnjacima i vinogradima, kraće vrijeme i u Alžiru), stekao potrebna teoretska i praktična znanja, pa preuzima vođenje novo osnovanog kolegija o integralnoj zaštiti. Uz predavanja (na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju) i bavljenje znanstvenim radom, organizira seminare na tu temu kod nas i aktivno sudjeluje u radu takvih skupova izvan Hrvatske. Objavljuje mnogobrojne članke o integralnoj zaštiti bilja, piše stručne rasprave (Zdravi voćnjaci i vinograd i dr.) i uređuje veći broj stručnih časopisa. Osnivač je Hrvatske udruge za integralnu proizvodnju voća (poglavito jabuka i bresaka).
Vidi: ekološko vinogradarstvo

Osobni alati