Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Šantek, Miljenko

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(1925.-2008.) Nakon završenog studija na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu radi u Polj. zadruzi Vrapče, (kasnije preimenovanoj u "Croatia vino"), zatim kao stručni suradnik u fakultetskom Zavodu za vinarstvo, a najduže u RO Poljoopskrba Zagreb (obavljajući dužnost voditelja poslovnice za nabavku tehničke opreme i repromaterijala). Višegodišnjim zaposlenjem u tal. industriji vinarske opreme „Padovan“ u Coneglianu, stekao je određena znanja iz područja enotehnike za koje je stručno i znanstveno područje pokazivao posebnu sklonost, da bi po povratku u Zagreb osnovao Zavod za vinarstvo i tehnologiju vrenja „Agrokontrola“ kasnije preimenovan u Euroinspekt. Autor je velikog broja tehničkih studija vezanih uz proizvodnju vinarske i pivarske opreme, uporabe enzima u proizvodnji alk. i bezalkoholnih pića, te pisac brojnih rasprava, članaka i vrijednih stručnih knjiga od kojih spominjemo STROJEVI I OPREMA INDUSTRIJSKE VINARIJE (1974.), VINIFIKATORI (1977.), SUMPORNI DIOKSID I VINO (I. izdanje1991. i II. izdanje 1996.), UVOD U FIZIKU VINA, (1992.), TEHNOLOGIJA PUNJENJA BOCA (1996.) i PRERADA GROŽĐA (1999.) Uz istaknutu djelatnost na poslovima iz vinarske tehnologije (koja se uz pisanje i objavljivanje navedenih stručnih knjiga ističe i u njegovoj aktivnosti na popularizaciji ove važne gospodarske djelatnosti (održavanjem stručnih predavanja i napisima u časopisima: Agronomski glasnik, Poljodobra, Jugosl. vinogradarstvo i vinarstvo, Gospodarski list i dr.), valja istaći da je on i autor dviju knjiga pjesama (PJESME JESENI-1997. i IZMEĐU MIRA I NEMIRA-2001.), te za hrvatsku povijest zanimljive monografije RODOSLOVLJE OBITELJI ŠANTEK (1993.), čime je potaknuo osnivanje Družine čuvara hrvatskih obiteljskih zadruga (u kojoj je počašćen imenom starješine), koja okuplja 50 folklornih skupina sa oko 2.500 članova i koja je članica Međunarodne unije folklora (IGF) sa sjedištem u Nici (F).

Osobni alati